วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ของฝากที่ระลึก ..... ดอกไม้ประดิษฐ์ดอกไม้ประดิษฐ์ นี้ เป็นของฝากจาก นนทบุรี เป็นสินค้าที่ราคา ถูก และมีความสวยงาม และสามารถ ประดับตกแต่งตามห้อง โต๊ะ อาหาร ที่ทำงาน   สินค้าชิ้นนี้ได้รับความนิยม เป็นส่วนใหญ่คะ
                  สิ่งประประดิษฐ์นนี้จะทำด้วยเที่ยนขาว แล้วนำมาจับเป็นช่อ แล้วนำมาใส่ กระถางที่เราต้องการ แต่ดังรูปนั้นจะเป็นกระถางที่ทำด้วยแก้ว ซึ่งมีลักษณะที่มีความสวยงา,
  • มีราคา 10 บาท
  • สีสัน ดอกไม้มี 4 สี คือ ขาว ส้ม ชมพุ และ ม่วง
  • ที่อยุ่ ต. วังไทร อ.ปากช่อง
  • ชื่อ ผู้ผลิต นาง บุฟผา
  • การจัดช่อ จัดเป็น 3 ดอก / กระถาง
  • ว่างจำหน่ายที่ หมู่บ้านคลองหินปูน ต. วังไทร อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา
  • สนใจติดต่อที่    085-4459625           -   ราคา  10 บาท ต่อ กระถาง
                -    ภายในกระถางจะบรรจุ 3 ดอก เท่านั้นเพื่อความสวยงาม
                -    ที่อยู่ เกาะเกร็ด จ. นนทบุรี    
                -     สีที่สั่ง ซื้อได้  ขาว ชมพู ม่วง และ ส้ม


วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2555

แหล่งท่องเที่ยวบางส่วนในไทย


สถานที่ท่องเที่ยวภาคอีสาน

จังหวัดเลย

เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม


          จังหวัดเลยเมืองท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่โอบล้อมด้วยภูเขาสลับซับซ้อน ท่ามกลางสายหมอกปก คลุมเหนือยอดภู อุดมไปด้วยพืชพรรณป่าไม้นานาชนิดที่รู้จักกันดีคือ ภูกระดึง ภูหลวงและภูเรือ อากาศอันเย็นสบาย ภูมิประเทศที่งดงาม ประเพณีวัฒนธรรมอันแตกต่างไปจากถิ่นอื่นซึ่งได้แก่การละเล่นผีตาโขน ที่รอคอยนักเดินทางมาสัมผัสเมืองแห่งขุนเขาดินแดนมหัศจรรย์แห่งนี้
                    เลยอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 520 กิโลเมตร มีพื้นที่ 11,424 ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัด ชายแดนที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ริมฝั่งแม่น้ำโขงในแนวเทือกเขาเพชรบูรณ์ ในอดีตนั้นเป็นเพียง ชุมชนเล็ก ๆ ของอาณาจักรที่มีความรุ่งเรืองควบคู่กับกรุงศรีอยุธยาของไทย ภายหลังอาณาจักรล้านช้างเริ่มอ่อนแอลง จึงมาขึ้นอยู่กับกรุงศรีอยุธยา ต่อมาชุมชนนี้ได้รับการยกฐานะเป็นเมืองเลยในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว จังหวัดเลยแบ่งการปกครองออกเป็น 14 อำเภอ คือ อำเภอเมืองเลย วังสะพุง ปากชม เชียงคาน ท่าลี่ ภูเรือ ด่านซ้าย ภูกระดึง นาแห้ว นาด้วง ภูหลวง ผาขาว เอราวัณ และหนองหิน


สระบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลาง ที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สำคัญในด้านโบราณสถานทางพุทธศาสนา ประวัติศาสตร์ ประเพณี และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งยังอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ เพียง 107 กิโลเมตร สามารถเดินทางไป-กลับ ได้ภายในวันเดียว